Αστρονομικές παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις αστρονομίας σε power point

Εδώ θα βρείτε μερικές παρουσιάσεις, για αρχάριους και πιο προχωρημένους, για διάφορα θέματα αστρονομίας. Οι περισσότερες παρουσιάσεις είναι σχετικές με τα κείμενα αστρονομίας της ιστοσελίδας 

Η ζωή μετά την κύρια ακολουθία

Η προέλευση του Γαλαξία μας

Η κοσμική σκόνη

Σύμπαν και χημεία

Η εκλαΐκευση της αστρονομίας και τα προβλήματά της 

Τι βλέπουμε στην νυχτερινό ουρανό

Παρουσίαση γενικής αστρονομίας (αρχικό επίπεδο)

Αστρονομικό κουίζ- ερωτήσεις με επιλογή απάντησης

Η εξέλιξη των αστεριών μεγάλης μάζας

Η μέτρηση των αποστάσεων στο σύμπαν

Γνωριμία με το σύμπαν

Ο ήλιος μας- παρουσίαση για σχολεία

IMF (initial mass function, συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας) και SFR (Star formation rate, ρυθμός αστρογέννησης.

Ο ρόλος της κοσμικής σκόνης

Αστρονομία για παιδιά

Basic astronomy- astronomy for kids (in English)

Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες

Η δημιουργία των αστεριών