Γαλαξίες τα Κοσμικά Νησιά

Ο Γαλαξίας μας 

Από τι αποτελείται ο Γαλαξίας μας? Πόση μάζα έχει? Όλα τα χαρακτηριστικά του Γαλαξία μας, οι διάφοροι αστρικοί πληθυσμοί του και η κατάταξή του. Οι ιδιότητες των διαφορετικών μερών του και τι μας δείχνουν οι αναλογίες των άστρων σε χημικά στοιχεία. Ποια είναι η γειτονιά του Ηλίου μας. Τι μετράμε στον Γαλαξία στα διάφορα μήκη κύματος. Οι κινήσεις των αστεριών στον Γαλαξία και πολλές άλλες πληροφορίες. Πως πιστεύουμε ότι δημιουργήθηκε (υπάρχει σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα με όνομα <η δημιουργία του Γαλαξία μας>) .

Ο Γαλαξίας μας είναι ότι ο Ήλιος για την μελέτη των αστεριών, δηλαδή ο γαλαξίας που μπορούμε να μελετήσουμε από κοντά, με πολύ μεγάλη ανάλυση των περιοχών του.

Εξωγαλαξιακά συστήματα

Οι κατηγορίες των γαλαξιών. Πως τους κατατάσσουμε από την μορφολογία τους. Τεράστιοι ελλειπτικοί και αμυδροί νάνοι γαλαξίες. Τι μας δείχνει η μορφολογία ενός γαλαξία για τις ιδιότητές του. Πως σχετίζεται η λαμπρότητα ενός γαλαξία με αυτές. Πως εξελίσσονται στον χρόνο και η σημασία της αστρογέννησης στην γαλαξιακή εξέλιξη. Τι παρατηρούμε στα διάφορα μήκη κύματος. Οι πληροφορίες από τις φασματικές γραμμές του αερίου και της σκόνης στους γαλαξίες. Το χρώμα, η περιστροφή και η κατανομή της λαμπρότητας στους διάφορους τύπους γαλαξιών. Το <διάγραμμα H/R> των γαλαξιών (κόκκινοι και μπλε γαλαξίες). 

Γαλαξιακά σμήνη

Η κατάταξη των γαλαξιακών σμηνών. Μορφολογικά κριτήρια που δείχνουν φυσικές ιδιότητες. Ο ρόλος της σκοτεινής ύλης. Οι διάφορες ιδιότητες των γαλαξιακών σμηνών, η μεσογαλαξιακή ύλη και τα υπερσμήνη. Μια γνωριμία με την <τάξη > του σύμπαντος. 

Ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες

 Η σύντομη φάση των Κβάζαρ μετά από γαλαξιακές συγχωνεύσεις. Οι κατηγορίες τους (σε αυτό το κείμενο υπάρχει μεγάλη αναφορά σε φάσματα) και η φυσική τους. Στο τέλος μπορείτε να απολαύσετε μερικά παραδείγματα Κβάζαρ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η φάση του Κβάζαρ αποτελεί την μετάβαση ενός γαλαξία από το μπλε σύννεφο (με σημαντική αστρογέννηση) στην <νεκρή> κόκκινη ακολουθία. 

Εξέλιξη και δημιουργία των γαλαξιών

Γενικά για την δημιουργία και εξέλιξη των γαλαξιών. Η σημασία των συγχωνεύσεων και ο ρόλος της σκοτεινής ύλης, αλλά και της στροφορμής. Πως μετράμε τις αποστάσεις των γαλαξιών και τι γνωρίζουμε για τους κοντινούς μας γαλαξίες.    

3D μελέτη των γαλαξιών. Κοντινοί γαλαξίες

Πρόκειται για μια συρραφή εργασιών μελέτης των γαλαξιών, που χρησιμοποιούν την φασματοσκοπία ως επιπλέον διάσταση. Αυτό είναι χρήσιμο λόγω μικρής χωρικής ανάλυσης των γαλαξιών. Στο πρώτο μέρος υπάρχει μια εισαγωγή και τα κείμενα επικεντρώνονται στην μελέτη κοντινών γαλαξιών, όπως ο Μ83 (άρα της σημερινής εποχής του σύμπαντος). Οι κινηματικές , τα αστρικά μέρη και γενικά οι ιδιότητες των γαλαξιών μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την δημιουργία τους.

Τα κείμενα δεν έχουν μεταξύ τους συνοχή αλλά είναι πρώτης γραμμής στην έρευνα, θεωρητική και παρατηρησιακή, της δημιουργίας και εξέλιξης των γαλαξιών. Γίνεται συχνή αναφορά σε προγενέστερου και μεταγενέστερου τύπου γαλαξίες, καθώς και στην μορφολογία τους (σπειροειδείς και ελλειπτικοί). Ακόμα, τονίζεται η σημασία της αστρογέννησης στην γαλαξιακή εξέλιξη


3D μελέτη των γαλαξιών. Ανάδραση και περιβάλλον

Η εξέλιξη ενός γαλαξία επηρεάζεται πολύ από το περιβάλλον του. Έχει μεγάλη σημασία αν βρίσκεται μέσα σε πυκνό γαλαξιακό σμήνος ή απομονωμένος.

Στην γαλαξιακή εξέλιξη συμβάλλουν πολλοί μηχανισμοί ανάδρασης, που την καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό. Από τις εκρήξεις σουπερνόβα ως τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες, διάφοροι μηχανισμοί επηρεάζουν τον ρυθμό αστρογέννησης σε έναν γαλαξία και κατά συνέπεια την μορφολογική του εξέλιξη. Παρατηρούμε εκροές ύλης, αλλά και εισροές στους γαλαξίες, που τελικά είναι κάθε άλλο παρά αμετάβλητα συμπαντικά νησιά ύλης.

Η μεγάλη ανάλυση των φασμάτων μας προσφέρει τα μέγιστα σε αυτήν την μελέτη. 


3D μελέτη των γαλαξιών. Μακρινοί γαλαξίες

Τι γνωρίζουμε για την αρχική εξέλιξη των γαλαξιών? Με την χρήση της φασματοσκοπίας μελετάμε μακρινούς γαλαξίες, όπως ήταν στα πρώτα στάδια της δημιουργίας τους. Ο ρόλος της αστρογέννησης στην γαλαξιακή εξέλιξη. Η επίδραση του περιβάλλοντος (γαλαξιακά σμήνη). Η μεγάλη συνεισφορά των βαρυτικών φακών στην μελέτη των μακρινών γαλαξιών. Συμπεράσματα από την σκόνη και το αέριο στους γαλαξίες μεγάλης ερυθρολίσθησης.

Όλα αυτά και πολλά άλλα μας δείχνουν τον δρόμο της γαλαξιακής εξέλιξης στο σύμπαν.Πως οι μάζες των γαλαξιών θέτουν περιορισμούς στα μοντέλα σχηματισμού γαλαξιών

Σε αυτό το κείμενο παρουσιάζονται πολλές καινούργιες γνώσεις για την κατασκευή και εξέλιξη των γαλαξιών. Η κατάταξή τους στο διάγραμμα χρώματος- μάζας τους χωρίζει σε μεταγενέστερους μπλε γαλαξίες με κυρίαρχους δίσκους και σημαντική αστρογέννηση και προγενέστερους κόκκινους με κυρίαρχη κοιλιά και μικρή αστρογέννηση.

Ο ρόλος της κινηματικής των γαλαξιακών μερών είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Επίσης κλειδί αποτελούν οι νάνοι γαλαξίες ως προμηθευτές ύλης των μεγαλύτερων. Οι γαλαξίες χαρακτηρίζονται από διάφορες σχέσεις, όπως μάζας/ λαμπρότητας, ταχύτητας περιστροφής/ λαμπρότητας, σκοτεινής/ ορατής ύλης, συνιστώσα αρχικής μάζας (IMF) και άλλες.

Θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες για τους γαλαξίες και την δυναμική τους, καθώς και την εξέλιξη των γαλαξιών στον χρόνο (z)


Ανδρομέδα

Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι ο γαλαξίας που μπορούμε να μελετήσουμε καλύτερα από όλους (σε κάποια ζητήματα καλύτερα και από τον δικό μας Γαλαξία!). Πολλές πληροφορίες για τα συστατικά μέρη του, την αστρογέννηση αλλά και την μελλοντική κοινή εξέλιξη με τον δικό μας Γαλαξία.  

Η προέλευση του Γαλαξία και της τοπικής ομάδας γαλαξιών

Πως δημιουργήθηκε ο Γαλαξίας μας. Πως ξεχωρίζουν οι περιοχές του. Τι μας δείχνουν τα παλαιότερα αστέρια του, αλλά και οι αρχαίοι μακρινοί γαλαξίες, για την εξέλιξή του. Το μυστικό να γίνει ένας γαλαξίας σπειροειδής. Ποιοι νάνοι τον έφτιαξαν? Τι ρόλο είχε η σκοτεινή ύλη?

Όλα τα παραπάνω μυστικά κρύβονται στα μέταλλα, δηλαδή στον χημικό εμπλουτισμό του Γαλαξία.

Οι γαλαξίες αστρογέννησης και η κοσμική σκόνη

Τι μαθαίνουμε από την κοσμική σκόνη? Ένα μεγάλο μέρος του αστρικού φωτός έχει απορροφηθεί από την σκόνη, που εκπέμπει στο υπέρυθρο σχηματίζοντας ένα υπόβαθρο.

Τα χαρακτηριστικά της γαλαξιακής εξέλιξης μέσα από την μελέτη της σκόνης (υπέρυθρο). Το συμπαντικό μοντέλο  ΛCDM, οι γαλαξίες υπό- χιλιοστόμετρων και οι ισορροπίες ανάμεσα σε γαλαξίες κύριας ακολουθίας και γαλαξίες αστρογέννησης.

Μία σύντομη περιγραφή της αστρονομίας υπερύθρου.

Τα αστρικά ρεύματα στο τοπικό σύμπαν

Πως σχηματίζονται τα ρεύματα αστεριών με κοινή προέλευση? Τι γνωρίζουμε για τους νάνους γαλαξίες και τα σφαιρωτά σμήνη που συσσωρεύτηκαν στον Γαλαξία μας? Αυτά τα αστρικά ρεύματα μας βοηθούν στην μελέτη των ιδιοτήτων του Γαλαξία. Ακόμα, μια ματιά τι συμβαίνει στον γαλαξία της Ανδρομέδας και σε άλλους κοντινούς γαλαξίες. Στον Γαλαξία της Ανδρομέδας παρατηρούμε πλουσιότερο ιστορικό συγχωνεύσεων. Επίσης παρατηρούμε νάνους γαλαξίες να σχηματίζουν ομάδες.

Γενικά για τους γαλαξίες

Μία σύντομη περιγραφή των μυστικών  των γαλαξιών, από την δημιουργία τους ως την κατάταξή τους. Η χρησιμότητα που έχουν οι άτλαντες γαλαξιών. 

Ο Γαλαξίας μας στα ραδιοκύματα

Η εικόνα ενός γαλαξίας δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης χωρίς την παρατήρηση στα ραδιοκύματα. Η κυριαρχία του μοριακού ή του ατομικού Υδρογόνου διαχωρίζει την εσωτερική από την εξωτερική περιοχή ενός γαλαξία. Τι συμβαίνει στις χαοτικές κεντρικές περιοχές των γαλαξιών? Ο ρόλος του CO στην απεικόνιση του μοριακού αερίου, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα.