ΛΟΙΠΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΞΩΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπέρπυκνα ουράνια σώματα

Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων, μαύρες τρύπες. Τα χαρακτηριστικά τους και τα μυστικά τους. Ο κόσμος των αστρικών πτωμάτων. 

Αστρονομία ακτίνων γ

Η αστρονομία μεγάλης ενέργειας. Τι πληροφορίες μας δίνουν οι ακτίνες γ. Τα πιο βίαια περιβάλλοντα στο σύμπαν. 

Οι αποστάσεις στο σύμπαν

Πως μετράμε αποστάσεις στο σύμπαν? Οι διάφοροι <δείκτες> αποστάσεων που χρησιμοποιούμε. 

Κοσμολογία. Το σύμπαν

Το σύμπαν ως όλο. Η θεωρία και οι παρατηρήσεις της εξέλιξής του.


Αστέρες νετρονίων

Τι είναι οι αστέρες νετρονίων? Τα πανίσχυρα μαγνητικά πεδία τους, οι διάφοροι τύποι τους και μια ματιά (πάντα θεωρητική) στο εσωτερικό τους. Τι μετράμε από τα πάλσαρ. Η διασπορά τους στον Γαλαξία μας και τα νεφελώματα τους.

Οι αστέρες νετρονίων έχουν εντυπωσιακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τους ακραία μεγάλους ρυθμούς περιστροφής τους.

Το κείμενο είναι αρκετά πολύπλοκο και πρέπει να ομολογήσω ότι μερικά από τα τελευταία κεφάλαια (οι περιοχές εκπομπής των πάλσαρ, διαδικασίες ακτινοβολίας, ο μηχανισμός της ράδιο- εκπομπής) είναι αρκετά ειδικά και δεν τα κατανοώ πλήρως. Ελπίζω να τα έχω αποδώσει σωστά.

Όπως τα περισσότερα αστρονομικά αντικείμενα,αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, οι αστέρες νετρονίων και η φυσική τους ξεπερνάνε την ανθρώπινη φαντασία. Πρόκειται για περιβάλλοντα που δεν μοιάζουν με τίποτα οικείο μας. Εύχομαι στους αναγνώστες <καλό ταξίδι> προς το πάλσαρ

Εκρήξεις σουπερνόβα

Εκρήξεις σουπερνόβα. Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου περιλαμβάνεται και σε άλλα κείμενα (π.χ. εξέλιξη των αστεριών). Οι διάφοροι τύποι σουπερνόβα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Μοριακή αστρονομία

Μοριακή αστρονομία. Τα πάντα για τα μόρια στην μεσοαστρική ύλη. Τι κινεί τις χημικές αντιδράσεις, ποίες περιοχές χρησιμοποιούν ποιους χημικούς παράγοντες.

Τι συμβαίνει στον Γαλαξία μας, στις περιοχές αστρογέννησης, στα νεφελώματα από την εξέλιξη των αστεριών αλλά και στους μακρινούς γαλαξίες. Τα πρώτα μόρια του σύμπαντος. Ποια μόρια ανιχνεύουν συγκεκριμένες συνθήκες στην μεσοαστρική ύλη. Ο ρόλος της σκόνης και του πάγου.

Να σημειώσω ότι το κεφάλαιο 8 (χημικά μοντέλα) περιέχει εξειδικευμένη ορολογία που ίσως δεν έχω αποδώσει σωστά. Γενικά η ορολογία μπορεί να μην είναι αυτή που θα χρησιμοποιούσε ένας χημικός, αλλά θεωρώ ότι γενικά ο αναγνώστης θα πάρει χρήσιμες πληροφορίες για την χημεία του σύμπαντος.

Οι εκρήξεις υπερκαινοφανών

Ένα κείμενο με πολλές λεπτομέρειες για όλους τους τύπους σουπερνόβα. Οι διαφορές των υπερκαινοφανών κατάρρευσης αστρικού πυρήνα με τις εκρήξεις λευκών νάνων. Ο σημαντικός ρόλος της περιαστρικής ύλης μετά την έκρηξη. Η εξέλιξη της καμπύλης φωτός και οι πληροφορίες από το φάσμα. Πως συσσωρεύει ύλη ένας λευκός νάνος από τον συνοδό του. Τα βαρύτερα χημικά στοιχεία. Η δημιουργία σκόνης από τις εκρήξεις σουπερνόβα, κοσμικές ακτίνες και νετρίνα. Τα νεφελώματα των εκρήξεων σουπερνόβα. Τα κρουστικά μέτωπα. 

Οι πληροφορίες για αυτά τα κοσμικής σημασίας γεγονότα αστρικής εξέλιξης είναι εντυπωσιακές, καθώς πλέον έχουμε πολύ καλό υπόβαθρο παρατηρήσεων και θεωρητικά μοντέλα μεγάλης ακρίβειας.   

Κάτι διαφορετικό: 6 μικρά κείμενα για διαφορετικά αστρονομικά αντικείμενα

Η μεσοαστρική και μεσογαλαξιακή ύλη. Πρόκειται για πολύ αραιό αέριο, που αποτελεί σχεδόν όλη την βαρυονική ύλη του σύμπαντος. Οι κατηγορίες αυτής της ύλης και η διασπορά της από το εσωτερικό των γαλαξιών ως την κοσμική κλίμακα.

Πόσα αστέρια γεννιούνται κάθε χρόνο? Οι ρυθμοί αστρογέννησης ποικίλλουν ανάλογα τις συνθήκες σε έναν γαλαξία, αλλά η εκτίμησή τους είναι πολύ δύσκολη. Ο καθοριστικός ρόλος της σκόνης και οι μετρήσεις σε διάφορα μήκη κύματος.  

Πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση των διπλών αστεριών για την δημιουργία των πλανητικών νεφελωμάτων? Δημιουργούν και το μεμονωμένα αστέρια πλανητικά νεφελώματα? Πως εξηγούνται οι πολύπλοκες δομές τους?