Βιβλιογραφία- πηγές
Οι πηγές της γνώσης

Τα κείμενα προέρχονται κυρίως από την παρακάτω βιβλιογραφία (τίτλος- εκδοτικός οίκος- συγγραφείς)

Sterne und Weltraum

Observational Molecular Astronomy, Cambridge, Williams- Viti

Very Massive Stars in Local Universe, Springer, Vink

Young Stars and Planets near the Sun, Cambridge, Kastner- Stelzer- Metchev

Galaxies Masses as Constrain of Formation Models, Cambridge, Cappellari- Courteau

Galaxies in 3D across the Universe, Cambridge, Ziegler- Combes- Dannerbauer- Verdugo

The Origin of the Galaxy and Local Group, Springer- Hawthorn- Freeman- Matteucci

Pulsar Astronomy, Cambridge, Lyne- Graham-Smith

Abriss der Astronomie, Wiley-VCH, Voigt

Die Sonne, OCULUM, Banish

An Introduction to the Sun and Stars, Cambridge, Green- Jones

Auf der Suche nach den altersten Sternen, Fischer, Frebel

The Nature of Dusty Star- Forming Galaxies, Springer, William Cowley

The Birth of Star Clusters, Springer, Steven Stahler 

Unveiling galaxies, Jean- Rene Roy, Cambridge university press

 Tidal Streams in the local Group and Beyond, Heido Jo Newberg, Jefrey L. Carlin, Springer