Βιβλιογραφία- πηγές

Οι πηγές της γνώσης

Τα κείμενα προέρχονται κυρίως από την παρακάτω βιβλιογραφία (τίτλος- εκδοτικός οίκος- συγγραφείς)

Sterne und Weltraum

Observational Molecular Astronomy, Cambridge, Williams- Viti

Very Massive Stars in Local Universe, Springer, Vink

Young Stars and Planets near the Sun, Cambridge, Kastner- Stelzer- Metchev

Galaxies Masses as Constrain of Formation Models, Cambridge, Cappellari- Courteau

Galaxies in 3D across the Universe, Cambridge, Ziegler- Combes- Dannerbauer- Verdugo

The Origin of the Galaxy and Local Group, Springer- Hawthorn- Freeman- Matteucci

Pulsar Astronomy, Cambridge, Lyne- Graham-Smith

Abriss der Astronomie, Wiley-VCH, Voigt

Die Sonne, OCULUM, Banish

An Introduction to the Sun and Stars, Cambridge, Green- Jones

Auf der Suche nach den altersten Sternen, Fischer, Frebel

The Nature of Dusty Star- Forming Galaxies, Springer, William Cowley

The Birth of Star Clusters, Springer, Steven Stahler 

Unveiling galaxies, Jean- Rene Roy, Cambridge university press

 Tidal Streams in the local Group and Beyond, Heido Jo Newberg, Jefrey L. Carlin, Springer

The Impact of Binary Stars on Stellar Evolution, Cambridge University  press, Becarri- Boffin 

Not So Simple Stellar Populations in Star Clusters, Springer, Chengyuan Li 

Supernovae, Springer, ByKov- Chevalier- Raymond- Thielemann- Falanga- Steiger

Astrophysics of Planet Formation, Cambridge University press, Armitage

Galactic Radio Astronomy, Springer, Yoshiaki Sofue

Interstellar and intergalactic medium, Cambridge University Press, Barbara Ryden, Richard Pogge